Avís Legal

AVÍS LEGAL

1.- INFORMACIÓ GENERAL.

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l´accés i l´ús del lloc webhttps://www.hostalalfaro.es en endavant "el lloc web".

La utilització del lloc web atribueix a qui ho realitzi, la condició d´usuari del mateix (en endavant, "l´Usuari") i implica l´acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, així com de la política de privacitat.

El lloc web és de titularitat deZigurat all in SL. De conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar queZigurat all in SL,CIF B87514196, Té la seva seu social aCalle transversal 5, 11 28223 i que està inscrita en el Registre MercantilRegistro Mercantil.

La direcció de correu electrònic en la qual pot contactar ambZigurat all in SL ésalfarohostal@gmail.com. També pot contactar ambZigurat all in SLal telèfon914296173 .

2.- Condicions d´ús.

Sleep and Go S.L (en endavant "el proveïdor web", o "S & G") és una empresa proveïdora de serveis tecnològics a empreses hoteleres. Entre altres serveis, el proveïdor web realitza el disseny i posada en marxa de llocs web així com la possible integració en aquests llocs web d´una plataforma a través de la qual l´establiment hoteler pot oferir els seus allotjaments i els usuaris del lloc web poden fer reserves online. En dur a terme una reserva mitjançant aquest lloc web l´usuari entra en una relació contractual directa amb l´establiment hoteler que hi hagi reservat, no existint relació contractual entre l´usuari i el proveïdor web de cap tipus en cap moment.

S & G únicament actuarà com a intermediari entre l´establiment hoteler i l´usuari, transmetent les dades de la reserva a l´establiment hoteler i enviant a l´usuari un correu electrònic de confirmació en representació de l´establiment reservat, complint en aquest procés d´intercanvi d´informació la legislació vigent en matèria de seguretat i protecció de dades i la seva política de privacitat.

De la mateixa manera, el client consent, a través de l´acceptació de la reserva, per al tractament de les dades de la targeta de crèdit amb la finalitat de formalitzar la seva reserva, així com el manteniment dels mateixos com a dipòsit i seguretat per danys i despeses extres.?

L´usuari declara que és major d´edat i que té la capacitat legal suficient per adquirir els serveis oferts a través del lloc web.

La utilització del lloc web per part de l´usuari implica l´acceptació expressa i l´adhesió plena i sense reserves a tots i cada un d´aquests Termes d´ús:

No està permesa la modificació del lloc web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada, així com els danys o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l´incompliment d´aquesta obligació, donarà lloc a les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d´aquest exercici es derivin.

Tant l´accés al lloc web, com l´ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Està prohibit l´enviament de correu massiu no sol·licitat o correu no sol·licitat (SPAM) dirigit a comptes de correu electrònic utilitzades en aquesta web.

Està prohibit utilitzar aquest lloc web amb fins comercials o de manera inadequada atenent la seva pròpia finalitat.

L´usuari no podrà copiar, reproduir, transmetre o distribuir de cap manera el contingut del lloc web o dels serveis que poden obtenir-se a través del mateix. L´usuari es compromet a no dur a terme un ús negligent, fraudulent o il·lícit del lloc web, així com a no danyar la imatge o drets deZigurat all in SL.

L´usuari s´abstindrà d´obstaculitzar el funcionament del lloc web, suplantar a altres usuaris o persones, comprovar vulnerabilitats i, en general, de qualsevol ús que sigui contrari a l´explotació normal del lloc web.

L´usuari no podrà accedir al lloc web de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i / o informació oferta.

L´usuari accepta queZigurat all in SL pugui cancel·lar el seu accés, compte o ús del lloc web, siZigurat all in SL considera que ha actuat en contra del que disposa en aquests Termes d´ús.

Els presents Termes d´ús estaran sotmesos a la legislació espanyola, i la contractació amb l´usuari es realitza en llengua espanyola o en altres que estiguin disponibles i hagin estat seleccionades per l´usuari.

3.- CONTINGUT DE L´USUARI

El lloc web permet que l´usuari inclogui comentaris o valoracions d´establiments hotelers i altres continguts. Aquests comentaris o valoracions seran publicats al lloc web de manera que qualsevol persona que visiti el mateix tindrà accés als mateixos.

L´usuari és l´únic responsable del contingut que publiqui al lloc web, i es compromet a que tal contingut no vulneri drets de tercers, no sigui contrari a la llei, la moral i l´ordre públic, així com que no inclogui contingut publicitari de cap tipus.

Zigurat all in SL no edita, selecciona, controla, garanteix o aprova el contingut de l´usuari. En cas que l´usuari consideri que algun contingut vulnera els seus drets, li preguem que es posi en contacte ambZigurat all in SL. No obstant l´anterior,Zigurat all in SL es reserva el dret de modificar o eliminar, total o parcialment, en qualsevol moment, i en la seva única discreció, qualsevol contingut de l´usuari.

És responsabilitat de l´usuari mantenir la confidencialitat de les seves contrasenyes, així com assegurar la veracitat de les dades personals subministrades.

És responsabilitat delZigurat all in SL el tractament de les dades i l´ús posterior dels mateixos amb les finalitats autoritzades d´acord amb la llei de protecció de dades i la legislació aplicable en aquest punt. S & G com a mer proveïdor web declina tota responsabilitat en el tractament que l´allotjament realitzi sobre les dades que obrin en el seu poder com a conseqüència de les reserves realitzades a través del lloc web.

4.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El present lloc web té per objecte posar a disposició dels usuaris tota mena de serveis i informacions relacionades ambZigurat all in SL així com informació relativa als allotjaments oferts pels establiments hotelers. Es persegueix l´objectiu de vetllar per l´actualitat i exactitud d´aquesta informació, tot i això Sleep and Go, SL no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació inclosa en aquestes pàgines.

En aquest sentit, la informació mostrada és proporcionada pels establiments hotelers, els quals tenen accés a una extranet a través de la qual es fan totalment responsables d´actualitzar les tarifes, la disponibilitat i les altres dades que apareixen en el lloc web. Sleep and Go SL, encara que intenta que el servei sigui el més precís possible, no pot verificar ni garantir que tota la informació sigui exacta, completa o correcta. Tampoc es fa responsable d´errors (manifestos i tipogràfics), interrupcions (a causa de caigudes temporals i / o parcials del servidor o a reparacions, actualitzacions i manteniment del lloc web o altres motius), informació imprecisa, enganyosa o falsa, o falta d´informació. L´establiment hoteler és responsable en tot moment de la precisió, l´exactitud i la correcció de la informació (tant descriptiva com a referent a tarifes i disponibilitat) que apareix en aquest lloc web.

Tant l´accés al lloc web, com l´ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Tant Sleep and Go, SL com aZigurat all in SL no respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d´aquest accés o ús d´informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de les disposicions legals aplicables.

Dins del lloc web pot haver enllaços a altres webs sobre els qualsZigurat all in SL no té control i de les que, per tant,Zigurat all in SL no es fa responsable.

Sleep and Go SL no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l´impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. Així mateix, no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l´usuari que es derivi de l´accés a aquest servidor o de l´ús d´informació o aplicacions en ell continguts.

5.- Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual d´aquest lloc web, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat de S & G., Tret que s´indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d´aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de S & G. o d´aquell que en sigui el titular.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SLEEP AND GO, SL poden donar lloc a l´exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d´aquest exercici es derivin.

L´ús del lloc web, així com la contractació de serveis a través del mateix per part de l´usuari, no implica en cap cas cessió al mateix de drets per SLEEP AND GO, S.L. en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

6.- CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Els preus que es mostren a la web són preus finals, en funció del criteri de recerca realitzat, amb impostos inclosos.

L´allotjament té l´obligació de mantenir actualitzada la disponibilitat de les habitacions i els seus preus, però poden sorgir problemes d´overbooking o de manteniment de tarifes, en aquests casos l´allotjament l´avisarà en temps de la situació per cancel·lar la reserva i fer-li la devolució de l´import abonat (si es donés el cas) de manera que pugui trobar un altre allotjament.

Zigurat all in SL confirmarà mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a l´usuari la contractació realitzada i les condicions de la mateixa.Zigurat all in SL conservarà, per a cada contractació, una còpia electrònica de les condicions aplicables a la contractació. No obstant, l´usuari ha de conservar la seva pròpia còpia de les condicions aplicables a cada contractació.

La política de cancel·lació és editada pel client per a això se li ha facilitat un accés web que li permet modificar-la i establir diferents polítiques de cancel·lació en funció dels períodes o les condicions de la reserva.

Seguiu les instruccions que se li proporcionen en l´e-mail de confirmació en cas que necessiti cancel·lar la seva estada. Li recomanem que llegeixi detingudament la política de cancel·lació de l´allotjament. Si cancel·la la seva reserva d´acord amb la política de cancel·lació de l´allotjament no se li carregarà cap import a la targeta. Si cancel·la més tard del que l´allotjament estableix com a data límit o no avisa de la cancel·lació de la reserva, l´allotjament podrà cobrar un import que en la majoria dels casos és l´equivalent a l´import de la primera nit.

7.- MODIFICACIONS

Zigurat all in SL no garanteix la inexistència d´errors en l´accés al lloc web o en el seu contingut ni que aquest es trobi totalment actualitzat, encara que desenvoluparà els esforços precisos per a evitar-los i, si escau, resoldre´ls o actualitzar el més aviat possible.

Zigurat all in SL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l´objecte d´actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny.